TDG Autocentrum -Chráněné pracoviště
logo

CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením – OZP (dříve ZPS ) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Každá organizace má možnost splnit tuto povinnost třemi způsoby:

1. zaměstnat tolik občanů OZP, aby jejich počet činil minimálně 4 % z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele - povinný podíl.
2. odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého zdravotně postiženého spoluobčana podle povinného podílu.
3. odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP (nebo od chráněných dílen). Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. - 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem zaměstnanců OZP v dané organizaci - jedná se o tzv. náhradní plnění.

Firma Autocentr Servis TDG, s. r. o. má statut "chráněné pracoviště" (uzavřena dohoda s ÚP v roce 2005). Zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním a je tedy oprávněna poskytovat náhradní plnění ve smyslu výše jmenovaného zákona.